График олимпиады

Нажмите на ссылку http://fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/grafik-i-etapa/, чтобы открыть ресурс.